Kontrol organları etnik halkların ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla kaynak istiyor – Hizmetler – Haber

Çatışmanın mağduru olan etnik halklara yönelik tazminat tedbirlerinden sadece dördünün uygulanması için yaklaşık 2031 yıla ihtiyaç var. Tüm önlemlerin uygulanması için hâlâ 3,9 trilyon peso…