Ülkede cezasızlığın önlenmesine yönelik uluslararası bir organ oluşturulması önerisi üzerine tartışma – Soruşturma – Haber

Haber reformu için bir metin hazırlamak amacıyla Haber Bakanlığı tarafından oluşturulan uzmanlardan oluşan komisyonun huzurunda, Hükümetin geçmişte gündeme getirdiği ve tartışmalara yol açan bir öneri…